Sprężarki to urządzenia, z jakimi napotykamy się wielokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, szablonowym mieszkaniu! Wentylator, lodówka czy elektroluks… To tylko drobne przykłady. Newralgicznym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Od czasu do czasu pożądany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Mamy prawo również swobodnie zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak widać, sprężarki są sprzętami zdolnymi do przekształcania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zasobnika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie musi posiadać o dużo większą wartość, niż atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezmiernie ważnym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą obszerne straty energii w postaci ciepła. Właśnie dlatego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym przypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarki

Misją sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki wynik oznaczamy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Wskutek tego tak łatwo zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to jednakże gigantycznych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez poprawnego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo błyskawicznie uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Tudzież ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niesłychanie wysokie. To naturalnie dzięki temu czynnik jest szybko przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki sprawia parę innych rezultatów. 

Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają niesłychanie stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest także przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator natęża ruch powietrza w określonym kierunku.

Zobacz także: pneumatyka